Archiv autora: Bytové Družstvo

Členská schůze za rok 2021

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi za rok 2021

Schůze se bude konat v úterý 24. května 2022 v 18.00 hod. ve školní jídelně ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, Praha 8)

Program schůze:

 1. Schválení nových stanov družstva na základě připomínek členů družstva a v souladu se změnami Zákona o obchodních korporacích platných od 1.1.2021
 2. Zpráva o činnosti představenstva
 3. Zpráva Kontrolní komise
 4. Schválení účetní závěrky
 5. Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 6. Volby do představenstva BD a Kontrolní komise
 7. Schválení mandátní smlouvy nově zvoleným členům představenstva
 8. Zpráva o stavebním stavu domu a schválení Plánu investiční činností
 9. Schválení náhrady aktuálního zdroje tepla (Pražská teplárenská) za vlastní kotelnu
 10. Různé
 11. Závěr

Písemné podklady pro členskou schůzi, zejména Zpráva o hospodaření, byly rozneseny do poštovních schránek a zaslány na emailové adresy členů. Další podklady jsou k dispozici v kanceláři BD.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba zajistit si plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc, která je přílohou této pozvánky, nemusí být ověřena.

V Praze dne 6. května 2022
Představenstvo BD

Ke stažení:

 1. Pozvánka a plná moc
 2. Stanovy ke schválení

Členská schůze za rok 2020

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi za rok 2020

Schůze se bude konat v úterý 8. června 2021 v 18.00 hod.

ve školní jídelně ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, Praha 8)

Program schůze:

 • Zpráva o činnosti představenstva
 • Zpráva Kontrolní komise
 • Schválení účetní závěrky
 • Zpráva o stavebním stavu domu a schválení Plánu investiční činnosti
 • Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 • Zavedení variabilní složky odměn pro členy představenstva
 • Různé
 • Závěr

Zpráva o hospodaření je zveřejněna na www.bdstetinska.cz (v členské sekci) a byla rozeslána společně s pozvánkou. S podklady k ostatním bodům programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři BD.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc nemusí být ověřena.

Ke stažení: Pozvánka + plná moc

V Praze dne 20. 5. 2021                    Představenstvo BD