Archiv autora: Bytové Družstvo

Členská schůze za rok 2019

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi za rok 2019

Schůze se bude konat v pondělí 25. května 2020 v 18.00 hod.

ve školní jídelně ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, Praha 8)

Program schůze:

 • Zpráva o činnosti představenstva
 • Zpráva Kontrolní komise
 • Schválení účetní závěrky
 • Schválení mandátní smlouvy pro nové členy představenstva
 • Zpráva o stavebním stavu domu a schválení Plánu investiční činnosti
 • Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 • Návrh na DOČASNÉ snížení příspěvku do fondu oprav o 500,- Kč na dva roky
 • Návrh mimořádné odměny představenstva za ukončené 5leté období
 • Různé
 • Závěr

Zpráva o hospodaření je zveřejněna na www.bdstetinska.cz (v členské sekci) a byla rozeslána společně s pozvánkou. S podklady k ostatním bodům programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři BD.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc nemusí být ověřena.

Ke stažení: Pozvánka + plná moc

V Praze dne 9. 5. 2020                    Představenstvo BD

Vyúčtování služeb za rok 2019

V souladu s platným nařízením vlády ČR „omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru“, bylo vyúčtování služeb za rok 2019 rozneseno správní firmou do schránek jednotlivých členů družstva.

Členům družstva nebydlícím v bytě družstva bude vyúčtování zasláno poštou nebo emailem.

Případné námitky proti tomuto vyúčtování můžete podat do 8.5.2020 správní firmě Jiřina Křížová, https://www.nemovitosti-krizova.cz

Členská schůze za rok 2018

P o z v á n k a

 na výroční členskou schůzi za rok 2018

 Schůze se bude konat v úterý 4. června 2019 v 18.00 hod.

ve školní jídelně ZŠ Glowackého

Program schůze:

 • Zpráva o činnosti představenstva
 • Zpráva Kontrolní komise
 • Schválení účetní závěrky
 • Zpráva o stavebním stavu domu včetně aktualizace Plánu investiční činnosti
 • Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 • Volba členů představenstva a Kontrolní komise
 • Návrhy na možnou změnu Stanov
 • Informace o situaci ohledně bytu č. 8 ve vchodě č. 352
 • Podněty členů BD
 • návrh na snížení příspěvku do Fondu oprav
 • Různé
 • Závěr

ÚČAST NUTNÁ!!!!!

Zpráva o hospodaření je zveřejněna na www.bdstetinska.cz (v členské sekci) a byla rozeslána společně s pozvánkou. S podklady k ostatním bodům programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři BD.

Představenstvo žádá o předložení návrhů na členy představenstva a Kontrolní komise do 27. května 2019 (do schránky BD či na info@bdstetinska.cz), aby s nimi mohlo seznámit členy družstva před konáním členské schůze.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc, která je přílohou této pozvánky, nemusí být ověřena.

V Praze dne 16. 5. 2019                    Představenstvo BD

Pozvánka na členskou schůzi za rok 2017

P o z v á n k a 

na výroční členskou schůzi za rok 2017

 Schůze se bude konat v úterý 5. června 2018 v 18.00 hod.

ve školní jídelně ZŠ Glowackého

 Program schůze:

 1. Zpráva o činnosti představenstva
 2. Zpráva Kontrolní komise
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Zpráva o stavebním stavu domu včetně aktualizace Plánu investiční činnosti
 5. Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 6. Návrhy na možnou změnu Stanov
 7. Opatření vyplývající z Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) (Pravidla pro ochranu osobních údajů členů BD)
 8. Situace ohledně vyloučení členky BD – byt č. 8 ve vchodě č. 352
 9. Podněty pana Jirušky
 10. Různé
 11. Závěr

Pozvánka je zveřejněna na www.bdstetinska.cz. Písemné podklady pro členskou schůzi, zejména Zpráva o hospodaření a Pravidla pro ochranu osobních údajů členů BD jsou zveřejněny na www.bdstetinska.cz a byly rozeslány společně s pozvánkou. S podklady k ostatním záležitostem programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři BD.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc, která je přílohou této pozvánky, nemusí být ověřena.

 

V Praze dne 18. 5. 2018                                                                               Představenstvo BD

 

Pozvánka na členskou schůzi za rok 2016

P o z v á n k a

na členskou schůzi za rok 2016

 Schůze se bude konat v úterý 16. května 2017 v 18.00 hod. ve školní jídelně ZŠ Glowackého

 Program schůze:

 • Zpráva o činnosti představenstva
 • Zpráva Kontrolní komise
 • Schválení účetní závěrky
 • Zpráva o stavebním stavu domu
 • Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 • Schválení Domovního řádu
 • Různé
 • Závěr

Pozvánka je zveřejněna na www.bdstetinska.cz. Písemné podklady pro členskou schůzi, zejména k výsledkům hospodaření BD a návrhu Domovního řádu jsou zveřejněny na www.bdstetinska.cz a byly rozeslány společně s pozvánkou.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc, která je přílohou této pozvánky, nemusí být ověřena.

V Praze dne 27. 4. 2017                                    Představenstvo BD

Dílčí členské schůze

Zápis z jednání dílčích členských schůzí Bytového družstva konaných ve dnech 1., 2. a 8. listopadu 2016 ve Společenské místnosti BD

zapis-z-dilcich-clenskych-schuzi-2016-uprava

Představenstvo rozhodlo o konání dílčích členských schůzí dle jednotlivých vchodů.

Dílčí schůze se budou konat v následujících termínech:

Vchod 350 – 1. 11. 2016 od 18:00

Vchod 351 – 1. 11. 2016 od 19:30

Vchod 352 – 2. 11. 2016 od 18:00

Vchod 353 –  2. 11. 2016 od 19:30

Vchod 354 –  8. 11. 2016 od 18:30

Program dílčích schůzí:

Úprava rozsahu oprav a údržby v bytě (jižní strana domu)

Pokud se některý člen nemůže zúčastnit této „domovské“ dílčí schůze (vymezené příslušností ke vchodu do bytového domu), může se zúčastnit dílčí členské schůze členů z jiného vchodu.