Archiv autora: Bytové Družstvo

Členská schůze za rok 2022

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi za rok 2022

Schůze se bude konat v úterý 23. května 2022 v 18.00 hod. ve školní jídelně ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, Praha 8)

Program schůze:

 1. Zpráva o činnosti představenstva
 2. Zpráva Kontrolní komise
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 5. Zpráva o stavebním stavu domu a schválení Plánu investiční činností
 6. Různé
 7. Závěr

Pozvánka je zveřejněna také na www.bdstetinska.cz. Písemné podklady pro členskou schůzi, zejména Zpráva o hospodaření, jsou zveřejněny na www.bdstetinska.cz a jsou rozeslány společně s pozvánkou. S podklady k ostatním záležitostem programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři BD.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba přinést plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc, která je přílohou této pozvánky, nemusí být ověřena.

V Praze dne 2. května 2023Představenstvo BD

Plná moc k zastupování na členské schůzi pro případ, že se nemůžete zúčastnit je ke stažení zde.

Členská schůze za rok 2021

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi za rok 2021

Schůze se bude konat v úterý 24. května 2022 v 18.00 hod. ve školní jídelně ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, Praha 8)

Program schůze:

 1. Schválení nových stanov družstva na základě připomínek členů družstva a v souladu se změnami Zákona o obchodních korporacích platných od 1.1.2021
 2. Zpráva o činnosti představenstva
 3. Zpráva Kontrolní komise
 4. Schválení účetní závěrky
 5. Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 6. Volby do představenstva BD a Kontrolní komise
 7. Schválení mandátní smlouvy nově zvoleným členům představenstva
 8. Zpráva o stavebním stavu domu a schválení Plánu investiční činností
 9. Schválení náhrady aktuálního zdroje tepla (Pražská teplárenská) za vlastní kotelnu
 10. Různé
 11. Závěr

Písemné podklady pro členskou schůzi, zejména Zpráva o hospodaření, byly rozneseny do poštovních schránek a zaslány na emailové adresy členů. Další podklady jsou k dispozici v kanceláři BD.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba zajistit si plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc, která je přílohou této pozvánky, nemusí být ověřena.

V Praze dne 6. května 2022
Představenstvo BD

Ke stažení:

 1. Pozvánka a plná moc
 2. Stanovy ke schválení