Členská schůze za rok 2022

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi za rok 2022

Schůze se bude konat v úterý 23. května 2022 v 18.00 hod. ve školní jídelně ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, Praha 8)

Program schůze:

  1. Zpráva o činnosti představenstva
  2. Zpráva Kontrolní komise
  3. Schválení účetní závěrky
  4. Stanovení odměn členů Kontrolní komise
  5. Zpráva o stavebním stavu domu a schválení Plánu investiční činností
  6. Různé
  7. Závěr

Pozvánka je zveřejněna také na www.bdstetinska.cz. Písemné podklady pro členskou schůzi, zejména Zpráva o hospodaření, jsou zveřejněny na www.bdstetinska.cz a jsou rozeslány společně s pozvánkou. S podklady k ostatním záležitostem programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři BD.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba přinést plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc, která je přílohou této pozvánky, nemusí být ověřena.

V Praze dne 2. května 2023Představenstvo BD

Plná moc k zastupování na členské schůzi pro případ, že se nemůžete zúčastnit je ke stažení zde.