Členská schůze za rok 2020

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi za rok 2020

Schůze se bude konat v úterý 8. června 2021 v 18.00 hod.

ve školní jídelně ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, Praha 8)

Program schůze:

 • Zpráva o činnosti představenstva
 • Zpráva Kontrolní komise
 • Schválení účetní závěrky
 • Zpráva o stavebním stavu domu a schválení Plánu investiční činnosti
 • Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 • Zavedení variabilní složky odměn pro členy představenstva
 • Různé
 • Závěr

Zpráva o hospodaření je zveřejněna na www.bdstetinska.cz (v členské sekci) a byla rozeslána společně s pozvánkou. S podklady k ostatním bodům programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři BD.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc nemusí být ověřena.

Ke stažení: Pozvánka + plná moc

V Praze dne 20. 5. 2021                    Představenstvo BD

Členská schůze za rok 2019

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi za rok 2019

Schůze se bude konat v pondělí 25. května 2020 v 18.00 hod.

ve školní jídelně ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, Praha 8)

Program schůze:

 • Zpráva o činnosti představenstva
 • Zpráva Kontrolní komise
 • Schválení účetní závěrky
 • Schválení mandátní smlouvy pro nové členy představenstva
 • Zpráva o stavebním stavu domu a schválení Plánu investiční činnosti
 • Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 • Návrh na DOČASNÉ snížení příspěvku do fondu oprav o 500,- Kč na dva roky
 • Návrh mimořádné odměny představenstva za ukončené 5leté období
 • Různé
 • Závěr

Zpráva o hospodaření je zveřejněna na www.bdstetinska.cz (v členské sekci) a byla rozeslána společně s pozvánkou. S podklady k ostatním bodům programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři BD.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc nemusí být ověřena.

Ke stažení: Pozvánka + plná moc

V Praze dne 9. 5. 2020                    Představenstvo BD

Informační stránky BD Štětínská 350-354