Pozvánka na náhradní výroční členskou schůzi za rok 2013

Pozvánka na „náhradní“ výroční členskou schůzi za rok 2013 Bytového družstva Štětínská 350-354

Schůze se bude konat dne 19.6.2014 v 18.30 hod. v prostorách BD Štětínská 379/6

Program schůze:

 1. Zpráva o činnosti představenstva
 2. Zpráva Kontrolní a revizní komise -účetní uzávěrka
 3. Zpráva o stavebním stavu domu – rekonstrukce střechy a štítů
 4. Změna společných prostor na nebytové prostory
 5. Návrh p. Tykala na znovuobnovení elektronického vrátného
 6. Informace k novým stanovám
 7. Diskuse
 8. Závěr

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze řádní členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc nemusí být ověřena.

V Praze dne 5.6.2014

— Představenstvo BD

Pozvánka s plnou mocí k zastupování: formát DOCX, formát PDF

Pozvánka na výroční členskou schůzi za rok 2013

Pozvánka na výroční členskou schůzi Bytového družstva Štětínská 350-354 za rok 2013

Schůze se bude konat dne 4. 6. 2014 od 18.00 hod. ve školní jídelně ZŠ Glowackého

Program schůze:

 1. Zpráva o činnosti představenstva
 2. Zpráva Kontrolní a revizní komise – účetní uzávěrka
 3. Zpráva o stavebním stavu domu – rekonstrukce střechy a štítů
 4. Změna společných prostor na nebytové prostory
 5. Návrh p. Tykala na znovuobnovení elektronického vrátného
 6. Informace k novým stanovám
 7. Diskuse
 8. Závěr

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze řádní členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, například na syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc nemusí být ověřena.

V Praze dne 20. 5. 2014

— Představenstvo BD

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka s plnou mocí k zastupováníformát DOCX, formát PDF.

Mapa k ZŠ Glowackého: