Nové stanovy

Na základě legislativních změn bylo nutné upravit stanovy našeho bytového družstva. Níže odkazovaný dokument je návrhem stanov.

Vzhledem k omezenému času na členské schůzi vás zveme již nyní na informační schůzku, kde je možné vznést připomínky k navrženým úpravám.

Informační schůzka ke změnám stanov je naplánována na 1.2. a 15.2. od 18:00 do 19:00 v suterénu BD (pod čp. 351) ve společenské místnosti (místnost č. 3.)

Hlavní změny:

  • Doplnění Spoluvlastnictví družstevního podílu
  • Úprava, kdo může být členem voleného orgánu
  • Prodloužení funkčního období na 5 let
  • Úprava podmínek pro převod do osobního vlastnictví
  • Doplnění zákazu konkurence s výjimkou na jedno funkční období

https://www.bdstetinska.cz/wp-content/uploads/2022/01/Stanovy-2022_revize_20220110.docx