Členská schůze za rok 2020

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi za rok 2020

Schůze se bude konat v úterý 8. června 2021 v 18.00 hod.

ve školní jídelně ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, Praha 8)

Program schůze:

  • Zpráva o činnosti představenstva
  • Zpráva Kontrolní komise
  • Schválení účetní závěrky
  • Zpráva o stavebním stavu domu a schválení Plánu investiční činnosti
  • Stanovení odměn členů Kontrolní komise
  • Zavedení variabilní složky odměn pro členy představenstva
  • Různé
  • Závěr

Zpráva o hospodaření je zveřejněna na www.bdstetinska.cz (v členské sekci) a byla rozeslána společně s pozvánkou. S podklady k ostatním bodům programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři BD.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc nemusí být ověřena.

Ke stažení: Pozvánka + plná moc

V Praze dne 20. 5. 2021                    Představenstvo BD