Vyúčtování služeb za rok 2019

V souladu s platným nařízením vlády ČR „omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru“, bylo vyúčtování služeb za rok 2019 rozneseno správní firmou do schránek jednotlivých členů družstva.

Členům družstva nebydlícím v bytě družstva bude vyúčtování zasláno poštou nebo emailem.

Případné námitky proti tomuto vyúčtování můžete podat do 8.5.2020 správní firmě Jiřina Křížová, https://www.nemovitosti-krizova.cz