Členská schůze za rok 2018

P o z v á n k a

 na výroční členskou schůzi za rok 2018

 Schůze se bude konat v úterý 4. června 2019 v 18.00 hod.

ve školní jídelně ZŠ Glowackého

Program schůze:

 • Zpráva o činnosti představenstva
 • Zpráva Kontrolní komise
 • Schválení účetní závěrky
 • Zpráva o stavebním stavu domu včetně aktualizace Plánu investiční činnosti
 • Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 • Volba členů představenstva a Kontrolní komise
 • Návrhy na možnou změnu Stanov
 • Informace o situaci ohledně bytu č. 8 ve vchodě č. 352
 • Podněty členů BD
 • návrh na snížení příspěvku do Fondu oprav
 • Různé
 • Závěr

ÚČAST NUTNÁ!!!!!

Zpráva o hospodaření je zveřejněna na www.bdstetinska.cz (v členské sekci) a byla rozeslána společně s pozvánkou. S podklady k ostatním bodům programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři BD.

Představenstvo žádá o předložení návrhů na členy představenstva a Kontrolní komise do 27. května 2019 (do schránky BD či na info@bdstetinska.cz), aby s nimi mohlo seznámit členy družstva před konáním členské schůze.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc, která je přílohou této pozvánky, nemusí být ověřena.

V Praze dne 16. 5. 2019                    Představenstvo BD