Pozvánka na členskou schůzi za rok 2017

P o z v á n k a 

na výroční členskou schůzi za rok 2017

 Schůze se bude konat v úterý 5. června 2018 v 18.00 hod.

ve školní jídelně ZŠ Glowackého

 Program schůze:

 1. Zpráva o činnosti představenstva
 2. Zpráva Kontrolní komise
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Zpráva o stavebním stavu domu včetně aktualizace Plánu investiční činnosti
 5. Stanovení odměn členů Kontrolní komise
 6. Návrhy na možnou změnu Stanov
 7. Opatření vyplývající z Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) (Pravidla pro ochranu osobních údajů členů BD)
 8. Situace ohledně vyloučení členky BD – byt č. 8 ve vchodě č. 352
 9. Podněty pana Jirušky
 10. Různé
 11. Závěr

Pozvánka je zveřejněna na www.bdstetinska.cz. Písemné podklady pro členskou schůzi, zejména Zpráva o hospodaření a Pravidla pro ochranu osobních údajů členů BD jsou zveřejněny na www.bdstetinska.cz a byly rozeslány společně s pozvánkou. S podklady k ostatním záležitostem programu schůze se mohou členové seznámit v kanceláři BD.

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc, která je přílohou této pozvánky, nemusí být ověřena.

 

V Praze dne 18. 5. 2018                                                                               Představenstvo BD