Pozvánka na členskou schůzi 9. 12. 2014

Schůze se bude konat dne 9.12.2014 v 19.00 hod. ve školní jídelně ZŠ Glowackého

Program schůze:

  1. Úvod
  2. Projednání návrhu pana Jaroslava Tykala k obnovení tzv. elektronického vrátného do jeho bytu.
  3. Volba nových členů představenstva a kontrolní komise bytového družstva
  4. Diskuse
  5. Závěr

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze řádní členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc nemusí být ověřena.

V Praze dne 20.11.2014

— Představenstvo BD

Plná moc k zastupování: formát PDF.

Mapa k ZŠ Glowackého: