Pozvánka na členskou schůzi 20. 10. 2014

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Štětínská 350-354

Schůze se bude konat dne 20. 10. 2014 v 19.00 hod. v prostorách BD Štětínská 379/6

Program schůze:

  1. Přijetí úpravu stanov družstva v souladu se zákonem o obchodních společnostech a družstev (zákon č.90/2012 Sb.)
  2. Závěr

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze řádní členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc nemusí být ověřena.

V Praze dne 1. 10. 2014

— Představenstvo BD

Plná moc k zastupování: formát PDF