Pozvánka na náhradní výroční členskou schůzi za rok 2013

Pozvánka na „náhradní“ výroční členskou schůzi za rok 2013 Bytového družstva Štětínská 350-354

Schůze se bude konat dne 19.6.2014 v 18.30 hod. v prostorách BD Štětínská 379/6

Program schůze:

  1. Zpráva o činnosti představenstva
  2. Zpráva Kontrolní a revizní komise -účetní uzávěrka
  3. Zpráva o stavebním stavu domu – rekonstrukce střechy a štítů
  4. Změna společných prostor na nebytové prostory
  5. Návrh p. Tykala na znovuobnovení elektronického vrátného
  6. Informace k novým stanovám
  7. Diskuse
  8. Závěr

Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze řádní členové družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru, je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc nemusí být ověřena.

V Praze dne 5.6.2014

— Představenstvo BD

Pozvánka s plnou mocí k zastupování: formát DOCX, formát PDF